PRAVIDLA VSTUPU

 

 • Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla pro obě dráhy vysokých lanových překážek.

 • Před projitím ČERVENÉ dráhy doporučujeme všem projít nejprve ŽLUTOU dráhu.

 • V zájmu bezpečnosti může obsluha lanového parku komukoliv (včetně zákazníků, kteří již zaplatili) zakázat vstup na dráhy vysokých lanových překážek.

 • Případné výjimky z pravidel je možné konzultovat osobně v lanovém parku s hlavním instruktorem.

 

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

 • Vstup na dráhy pouze za přítomnosti personálu lanového parku a s jeho souhlasem

 • Vstup na dráhy vysokých lanových překážek je možný pouze v pevné obuvi

 • Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu, drog, omamných prostředků nebo jiných návykových látek

 • Dobrý zdravotní stav

 • Maximální váha 115 kg

 • Vstup dětí pouze v doprovodu další osoby (viz níže)

 • Děti do 15 let mohou na ČERVENOU až po projití ŽLUTÉ dráhy

 • Doporučená výška pro vstup na ŽLUTOU dráhu alespoň 110 cm, na ČERVENOU dráhu alespoň 160 cm

 • Na ČERVENOU dráhu doporučujeme vstup v dlouhých kalhotech

 • Při programech nelze použít vlastní jistící techniku

 

 

PRAVIDLA PRO VSTUP DĚTÍ a osobob menších než 160 cm

 

Z důvodu zachování bezpečnosti platí pro vstup dětí na jednotlivé dráhy následující pravidla:

 

 • Pravidla se liší podle věku dítěte, jeho výšky a zvolené dráhy.

 • Pro vstup na dráhu musí dítě splňovat všechny uvedené předpoklady (tj. věk, výšku a mít doprovod, je-li požadován).

 • Pokud je z důvodu bezpečnosti dítěte vyžadován doprovod další osoby / dalších osob, musí tyto také zaplatit vstup za projití dráhy.

 • Pokud je z důvodu bezpečnosti dítěte vyžadováno před vstupem na ČERVENOU dráhu projití ŽLUTÉ dráhy, je třeba za tento vstup také zaplatit.

 • Ve výjimečných případech si lze jako doprovod na dráhu zaplatit instruktora. Toto je možné pouze v případě, je-li volný instruktor k dispozici.

 

 

ČERVENÁ DRÁHA

Dráha je postavena jako obtížná a před jejím projitím doporučujeme všem projít nejprve ŽLUTOU dráhu. Konstrukce dráhy neumožňuje bezproblémový pohyb osob menších než 160 cm.

 

 • Výška:
 • ​Výška nad 160 cm - limitující je pouze věk
 • Výška pod 160 cm - nutný doprovod minimálně jedné osoby vyšší 160 cm

 

 

 • Věk:
 • Věk alespoň 15 let - limitující je pouze výška
 • Věk pod 15 let - nutný doprovod starší osoby a před vstupem je potřeba projít ŽLUTOU dráhu

 

 

 • Pro vstup na ČERVENOU dráhu je třeba dodržet oba předpoklady:
 • Výška nad 160 cm a věk alespoň 15 let - vstup možný bez omezení
 • Výška nad 160 cm věk pod 15 let - vstup s jedním dospělým + před vstupem nutno projít ŽLUTOU dráhu
 • Výška pod 160 cm věk pod 15 let - vstup se dvěma dospělými + před vstupem nutno projít ŽLUTOU dráhu
 • Výška pod 160 cm věk nad 15 let - vstup s osobou vyšší než 160 cm
 

Z důvodu bezpečnosti může na ČERVENÉ dráze jedna dospělá osoba doprovázet maximálně 2 děti. Děti od 12 let může doprovázet osoba od 15 let.

 

 

ŽLUTÁ DRÁHA

 • Výška:​​​​​
  • Výška větší než 135 cm – pro vstup je limitující pouze věk dítěte.

  • Výška menší než 135 cm – nutný doprovod osoby vyšší než 135 cm odpovídajícího věku.

  • Doporučená minimální výška pro vstup je 110 cm.

 

 • Věk:
  • Děti mladší 9 let mohou na dráhu pouze v doprovodu osoby starší 12 let.

  • Děti od 9 let (včetně) mohou na dráhu ve dvojici (dva 9letí nebo starší společně).

  • Děti od 12 let (včetně) mohou na dráhu samostatně.